Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika

Území obce Drslaviceje ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s.p. Brno. 

OHROŽENÉ A OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY ZAŘAZENÉ V DPP OBCE DRSLAVICE v POVIS


Objekty v inundačním území:  na toku Olšavy

Povodňové epizody z Olšavy s uvážením kratších bleskových epizod z potoka Holomňa-zalévají záplavové území obce od Q20 - Q100 a postihují jižní část obce Drslavice, nacházející se v pravobřežní blízkosti řeky Olšavy. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Olšavy mohou být zejména areály firem v jižní části obce lokality Sedmiřadné a Nivy:

Tab. 7  Ohrožené objekty – jižní část obce (Olšava)

Název subjektu

účel

poznámka

n-letost min. ohrožujícího průtoku

Firma OKNO spol. s.r.o. (sídlo firmy)

Průmysl - výroba oken a dveří

Drslavice č.p.198

Q100

Firma MIBUTRANS, s.r.o.

Provoz nákladní silniční dopravy, autoservisu a čerpací stanice PHM

Drslavice č.p. 209

Q100

Firma Lima plus s.r.o.

Průmysl - výroba parafínových svíček

Drslavice č.p. 215

Q20

Sportovní areál Drslavice

Sportovní areál

Drslavice p.č. st. 132

Q20

Na toku Oborový potok

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení rodinného domu č.p. 53, čerpací stanice Benzina s.r.o. a firmy MB MOTO s.r.o. v bezprostřední blízkosti Oborového potoku. Hrozí nebezpečí zpětným vzdutím vodní hladiny Oborového p. od Olšavy.

Tab. 8  Ohrožené objekty – jižní část obce (Oborový potok)

Název subjektu

účel

poznámka

Firma MB MOTO, s.r.o.

Služby - ubytování

Drslavice č.p. 197

Firma BENZINA, s.r.o.

Čerpací stanice PHM

Drslavice č.p. 41

LB obytná zástavba - Jižní část obce Drslavice (lokalita Obora)

Rodinný dům a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohrožen dům č.p. 55

Na toku Holomňa

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti potoku Holomňa. Hrozí nebezpečí zpětným vzdutím vodní hladiny Olšavy do potoku Holomňa.

Tab. 9  Ohrožené objekty – střední část obce (potok Holomňa)

Název subjektu

účel

poznámka

Obecní úřad Drslavice

Veřejná správa

Drslavice č.p. 93

PB obytná zástavba - Severozápadní část obce Drslavice (lokalita Stráně)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 207, 204, 201, 202, 200, 213, 68, 84, 210, 10, 90, 77, 50, 170

LB obytná zástavba – Střed obce Drslavice (lokalita Přední padělky)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 211, 214, 206, 11, 171, 12, 13, 49, 109, 48, 120

Objekt bývalého mlýna (lokalita Pastýrně)

Podnikatelský objekt

Ohrožen důmč.p. 54

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů s popisem a druhem ohrožení