Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Drslavice na toku Olšava je hlásný profil kategorie A č. 349 v Uh. Brodě (ve správě ČHMÚ, p.o.).

Tento profil je vzdálen 5,9 říčních km protiproudně od Drslavic. Postupovou rychlost, určující doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Olšavě stanovují příslušné měrné průtočné křivky a údaje v Tab. 1. N-leté průtoky Olšavy a Tab. 2. N-leté průtoky VD Bojkovice, Ludkovice a Luhačovice – poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstva katastru obce Drslavice před povodní.


Druhým rozhodným hlásným profilem Drslavic na toku Holomňa je hlásný profil kategorie C – HP C10 DR – Drslavice – Holomňa – silniční most č. 05019-8. Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měření na server obce.

Tento hlásný profil je zaveden na webovou aplikaci dPP obce Drslavice.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Drslavice jsou na webovou aplikaci dPP Drslavice zařazeny:

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – Luhačovice, Kladná-Žilín (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice PMO – KS Uherský Brod (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  3. srážkoměrná stanice PMO – KS Luhačovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  4. srážkoměrná stanice PMO – KS Bojkovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)

Hlásné profily přiřazené k dPP Drslavice v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Drslavice v POVIS