Hladinoměry v povodňovém plánu


Vodočet kategorie A

HP č. 349        – Uherský Brod, Olšava, mapa ČHMÚ, p.o.


Vodočet kategorie C

HP C10 DR      – Holomňa, Drslavice

HP C11 HR Ol – Olšava, Hradčovice


Hlásné profily přiřazené k dPP Drslavice v POVIS