Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé. PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).


Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Drslavice, č.p. 93

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Drslavice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Povodňová komise obce Drslavice

Drslavice,č.p. 93, 687 33    kontakt do POVIS

tel.: 572 671 151; e-mail: obec@drslavice.cz; web: www.drslavice.cz

Jméno a příjmení

Funkce v komisi

Adresa na pracoviště

Telefon

Rostislav, Mihel

Předseda

Drslavice 174

725 423 868

Dušan, Hamada

Místopředseda

Drslavice 11

777 707 534

Milan, Matyáš

Člen

Drslavice 163

602 503 190

Josef, Huňka

Člen

Drslavice 116

775 557 650

Karel, Sedláček

Člen

Drslavice 118

731 406 375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Související povodňové komise

Jsou uvedeny v kapitole  Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.