B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Drslavice patří do okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Uherský Brod. Leží 4 km severozápadně od Uh. Brodu 10 km východně od města Kunovice. Sousedí s obcemi Hradčovice, Prakšice, Nedachlebice, Vlčnov, Veletiny a městem Uh. Brod (místní část Havřice).

Se sousedními Hradčovicemi směrem západním, a s městem Uh. Brod směrem jihovýchodním, je obec spojena silnicí III/05019. Silnice I/50, spojující okresní město Uherské Hradiště s městem Uherský Brod vede mimo zastavěnou část obce, i když v její blízkosti. Spojení s okresním městem je možné i po železniční trati 341 Staré Město – Vlárský průsmyk, kde vlastní zastávka je umístěna až v přilehlé obci Hradčovice v její jihozápadní části nedaleko silnice III/05019.

Zastavěné území obce leží na kraji údolní nivy řeky Olšavy,ve které leží průmyslová a rekreační část obce a část bytové zástavby. Nadmořská výška zastavěné části obce se pohybuje v rozmezí od 200 do 220 m n.m.

Rozloha katastru obce je 790 ha. Ke dni 1. 1. 2014 zde žije 540 obyvatel. Z hlediska evropských statistických jednotek náleží Drslavice do regionu Bílé Karpaty a je součástí svazku obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, který vytvořilo s obcemi - Hradčovice, Veletiny, Podolí, Popovice, městem Kunovice a městskými částmi Uherského Hradiště – Sady, Vésky, Míkovice.