Odtokové poměry


Hlásné profily na řece Olšavě

Tab. 3   Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Olšavě

Místo

ČHP

Plocha povodí Fp [km2]

Stoletá voda Q100 [m3/s]

Olšava v Bojkovicích nad Koménkou

4-13-01-088

36,46

62,0

Olšava nad Kladénkou

4-13-01-0920

36,46

92,0

Nezdenice

4-13-01-0960

112,16

115

Olšava pod Luhačovickým p.

4-13-01-1140

288,28

175

limnigraf. Uh. Brod

4-13-01-1240

400,72

270

Olšava pod Holomňou

4-13-01-1260

446,11

217

Olšava pod Vlčnovským p.

4-13-01-1300

472,49

214

Olšava ústí

4-13-01-1320

520,02

204,5

 

K. ú. Drslavice protéká řeka Olšava od východu k západu:

od hranice katastru na říčním km 16,56 na východě po hranice katastru na říčním km 14,62 na západě. Tedy na celkové délce 1,94 km.


Koryto Olšavy je v k.ú. Drslavic upraveno - provedena regulace toku, zpevněním břehů a koryta, pro ochranu Drslavic. Průměrný roční průtok je 2,4 m3/s.


Kritickým místem při průchodu povodní je profil mostu se 2 trojpylony přes Olšavu v jejím ř. km 14,919, kde dochází ke snížení průtočnosti, vzdouvání vody a vybřežování.


Místa omezující odtokové poměry