Zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků


Povodňová komise v rámci své činnosti zabezpečuje pracovní síly a věcné prostředky pro provádění záchranných prací azabezpečení náhradních:

a) funkcí v území - zásobování pitnou vodou, potravinami nebo mobilními prostředky protipovodňové ochrany; v příloze tohoto PP jsou uvedena místa (firmy poskytující prodej potravin a balené vody) pro možnost zásobování obyvatelstva potravinami a balenou vodou mimo stanovená záplavová území obce Drslavice s adresami a telefonním spojením.

Náhradní zásobování vodou cisternami rozmístěnými v zástavbách obce bude provádět SVK a.s. ve spolupráci s HZS ZLK na vyžádání PK obce Drslavice.

b) osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob - např. technikou ze zemědělského družstva;organizace, fyzické a právnické osoby disponující potřebnou technikou - bagry, buldozery, nákladní vozidla, ženijní technika aj. jsou uvedeny včetně adres a kontaktů v příloze tohoto PP - jejich nasazení se řídí pokyny PK Drslavice.

c) evakuaci, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat.